Kwestura Godziny urzędowania

Wyższa Szkoa Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41- 704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18

Kwestor Beata Taraszka
tel.: 32 248 12 92
32 240 71 10 wewn. 24

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.30
W okresie wakacji letnich (16 lipiec  - 16 wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.