Biuro Kadr i Płac

Godziny urzędowania

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41- 704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18

Ewa Szincel
tel. 32 248 12 92
tel. 32 240 71 10 wewn. 30

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30