Kwestura

Godziny urzędowania

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41- 704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18

Kwestor Beata Taraszka
tel.: 32 248 12 92
32 240 71 10 wewn. 24

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00