Kanclerz

Godziny przyjęć

Kanclerz WSNS przyjmuje strony codziennie w godzinach od 12.00 do 14.00 po telefonicznym zgłoszeniu w Biurze Rektora - tel.: 32 240 71 11