Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej

Godziny przyjęć

Dziekan lub Prodziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej przyjmuje strony w terminach uzgodnionych za pośrednictwem Dziekanatu WOZ - tel.: 32 248 12 92 lub 32 240 71 10 wewn. 21.