Regulamin studiów

Z dniem 1 pażdziernika 2011r. studia w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej prowadzone są na podstawie Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uchwalonego na podstawie art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - uchwałą nr 6/2001 z dnia 28 maja 2011r. Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w sprawie regulaminu studiów.

Do studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2011/2012 mają zastosowanie w roku akademickim 2011/2012 postanowienia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25 maja 2007r.

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (pdf, 191.21 kb)