Stypendia i zapomogi

Studenci Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej mają prawo do pomocy materialnej przyznawanej z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie określonym ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ramach pomocy materialnej przyznawanej przez uczelnię student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • zapomogę

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustalony przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Student może ponadto ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

Materiały do pobrania:

Zalacznik nr 1 Wniosek o stypendium socjalne (docx, 21.33 kb)
Zalacznik nr 2 Wniosek o stypendium rektora (docx, 17.96 kb)
Zalacznik nr 4 Wniosek o zapomoge (docx, 18.94 kb)
Zalacznik nr 3 Wniosek o stypendium specjalnego dla niepelnosprawnych (docx, 19.32 kb)
Zalacznik nr 5 Oswiadczenie o innych dochodach (doc, 30.21 kb)
Zalacznik nr 6 Oswiadczenie o dochodzie z dzialalnosci pozarolniczej (doc, 35.33 kb)
Zalacznik nr 8 Zasady dokumentowania dochodu (doc, 33.79 kb)