2021/2022

Zarządzenie nr 6/2021
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 17 sierpnia 2021r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

 

§1

Działając na podstawie Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

ustalam:


1. Organizację roku akademickiego 2021/2022 - załącznik nr 1.

 

2. Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 2.


3. Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

  • 1 listopada 2021r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2021r. (czwartek) – Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2022r. (czwartek) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2022r. (niedziela) – Święto Pracy
  • 3 maja 2022r. (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 5 czerwca 2022r. (niedziela) – Zielone Świątki
  • 16 czerwca 2022r. (czwartek) – Boże Ciało

 

§2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć (godziny rektorskie) z tytułu:

 

  • Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS