2020/2021

Zarządzenie nr 14/2020
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 17 sierpnia 2020r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

 

§1

Działając na podstawie Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

ustalam:


1. Organizację roku akademickiego 2020/2021 - załącznik nr 1.

Zalacznik nr 1 Organizacja roku (pdf, 158.77 kb)

 

2. Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2020/2021 - załącznik nr 2.

Zal. nr 2a Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych 2020 2021 Semestr zimowy (pdf, 531.95 kb)
Zal. nr 2b Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych 2020 2021 Semestr letni (pdf, 540.21 kb)


3. Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

  • 1 listopada 2019r. (niedziela) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2019r. (środa) – Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2021r. (środa) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2021r. (sobota) – Święto Pracy
  • 3 maja 2021r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 23 maja 2021r. (niedziela) – Zielone Świątki
  • 3 czerwca 2021r. (czwartek) – Boże Ciało

 

§2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć (godziny rektorskie) z tytułu:

 

  • Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
dr n. med. Dariusz Luboń