2019/2020

Zarządzenie nr 10/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 22 maja 2020r.
w sprawie
organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 §1

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 w części dotyczącej semestru letniego  określona załącznikiem nr 1 do Zarządzenia 1/2019 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 4.06.2019r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

 

 załącznik nr 1. - Zmieniona organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zmieniona organizacja roku akademickiego (pdf, 191.79 kb)

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 1/2019
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 4 czerwca 2019r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

 

§1

Działając na podstawie §12 ust. 4 Regulaminu studiów
Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustalam:


1. Organizację roku akademickiego 2019/2020 - załącznik nr 1.

Organizacja roku akademickiego (pdf, 56.23 kb)

 

2. Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2019/2020 - załącznik nr 2.

Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych (pdf, 80.31 kb)
Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2019 2020 semestr letni (pdf, 367.07 kb)


3. Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

  • 1 listopada 2019r. (piątek) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2019r. (poniedziałek) – Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2020r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2020r. (piątek) – Święto Pracy
  • 3 maja 2020r. (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 31 maja 2020r. (niedziela) – Zielone Świątki
  • 11 czerwca 2020r. (czwartek) – Boże Ciało

 

§2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć (godziny rektorskie) z tytułu:

 

  • Dnia Kultury Akademickiej
  • Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń