Organizacja roku 2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 4 czerwca 2018r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

 

§1

Działając na podstawie §12 ust. 4 Regulaminu studiów
Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustalam:


1. Organizację roku akademickiego 2018/2019 - załącznik nr 1.

Zalacznik nr 1 Organizacja roku akademickiego 2018 2019.… (pdf, 42.75 kb)

 

2. Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2018/2019 - załącznik nr 2.

Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych semestr zimowy (pdf, 50.30 kb)
Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim2018 2019 Semestr Letni (pdf, 48.51 kb)


3. Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

  • 1 listopada 2018r. (czwartek) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2018r. (sobota) – Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2019r. (niedziela) – Święto Trzech Króli
  • 1 maja 2019r. (środa) – Święto Pracy
  • 3 maja 2019r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 9 czerwca 2019r. (niedziela) – Zielone Świątki
  • 20 czerwca 2019r. (czwartek) – Boże Ciało

 

§2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć (godziny rektorskie) z tytułu:

 

  • Dnia Kultury Akademickiej
  • Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń