Opłaty związane z przyjęciem na studia Zarządzanie / Studia I stopnia

 
Rodzaj opłaty Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata wpisowa 200 x 200 x
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia 85 x 85 x


Opłaty za usługi edukacyjne związane ze studiami zawarte są w zakładce Studia i studenci > Opłaty > Kierunek: Zarządzanie.