Zarządzanie

W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na kierunek zarządzanie nie będzie prowadzona.