Terapia zajęciowa Rekrutacja

W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na kierunek terapia zajęciowa nie będzie prowadzona.