Terminy Studia podyplomowe / Zarządzanie w ochronie zdrowia

Rekrutacja na studia podyplomowe – Zarządzanie w ochronie zdrowia rozpoczynające się 1 grudnia 2019 roku  prowadzona jest w terminie  do 15 listopada 2019r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.
Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja