Terminy Studia podyplomowe / Zarządzanie w ochronie zdrowia

Rekrutacja na studia podyplomowe – Zarządzanie w ochronie zdrowia rozpoczynające się 1 października 2018 roku  prowadzona jest w terminie  do 31 sierpnia 2018r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.
Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja