Opłaty Studia podyplomowe / Zarządzanie w ochronie zdrowia

Rodzaj opłat Wysokość opłat Terminy wnoszenia opłat
Czesne za pierwszy semetr 1100 do dnia 10 grudnia
Czesne za drugi semestr 1100 do dnia 10 marca