O kierunku Studia podyplomowe / Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów podyplomowych – Zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego jak i w zespole kreowania i wdrażania  w  procesie zarządzania na różnych szczeblach zarządzania efektywnych  procedur zarządzania organizacją, jakością i finansami struktur systemu ochrony zdrowia.

Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych;
 • studia trwają 2 semestry po 90 godzin zajęć w semestrze;
 • program kształcenia obejmuje treści kształcenia realizowane w ramach indywidualnej pracy słuchaczy;
 • studia są płatne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się co najmniej dyplomem studiów pierwszego stopnia;
 • kwalifikacja na studia prowadzona będzie poprzez rejestrację elektroniczną
 • studia uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie niemniejsza niż 40 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października ;
 • podstawowym cyklem kształcenia jest cykl weekendowy;
 • istnieje możliwość prowadzenia studiów w cyklu tygodniowym, jeżeli zostanie on wybrany przez co najmniej 40 kandydatów;
 • studia prowadzone w cyklu weekendowym zorganizowane będą w cyklu 6 sesji sobotnio-niedzielnych w semestrze;
 • studia prowadzone w cyklu tygodniowym zorganizowane będą w cyklu 2 sesji tygodniowych w semestrze od poniedziałku do piątku.
 • studia kończy przedstawienie pracy, której celem jest praktyczne rozwiązanie problemu organizacyjnego bądź ekonomicznego  miejsca pracy słuchacza.