Rejestracja Studia podyplomowe / Zarządzanie bezpieczeństwem

 Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA
STUDIA PODYPLOMOWE

Witaj!

Niniejszy system przeprowadzi Cię przez internetowy proces rejestracji kandydatów na studia w naszej uczelni. 
Zanim rozpoczniesz proces rejestracji przygotuj:

  • dowód osobisty
  • świadectwo maturalne
  • informację o głównym źródle utrzymania Twojej rodziny
  • dyplom / świadectwo ukończenia medycznej szkoły zawodowej (dotyczy pielęgniarek i położnych, kandydatów na studia zawodowe pomostowe)

Pamiętaj,  że w terminie podanym w zakładce Terminy na stronie  http://www.wsnsrs.edu.pl należy złożyć w dziekanacie określone dokumenty, a przy składaniu dokumentów w formie kserokopii należy przedstawić oryginały do wglądu!

 

Dane osobowe

Dane adresowe

Kontakt

Języki obce

Znajomość języka angielskiego:

Studia

Forma studiów:

Kierunek i stopień studiów

Pielęgniarstwo:
Położnictwo
Zarządzanie
Terapia zajęciowa

Świadectwo maturalne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych