Opłaty - Rekrutacja Zarządzanie Bezpieczeństwem Studia podyplomowe / Zarządzanie Bezpieczeństwem

Rodzaj opłat Wysokość opłat Terminy wnoszenia opłat
Opłata wpisowa 100 do dnia zakończenia rekrutacji
Czesne za pierwszy semetr 1400 do dnia 10 października
Czesne za drugi semestr 1400 do dnia 10 marca