Dokumenty Studia podyplomowe / Zarządzanie Bezpieczeństwem

Dokumenty wymagane od kandydata na studia podyplomowe


1. Podanie

Rekrutacja zarzadzanie bezpieczenstwem podyplomowe podanie (pdf, 237.55 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja zarzadzanie bezpieczenstwem podyplomowe ankieta (pdf, 131.88 kb)

 

3. Odpis dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

6. Dowód opłaty wpisowej

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie wydziału Opieki Zdrowotnej w terminie określonym dla rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie odpisu lub kserokopii.