Opis Specjalizacje i Kursy / Specjalizacje

Specjalizacje w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

 

Kursy specjalistyczne:

 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Szczegółowe informacje dotyczące łączenia kształcenia oraz uczestnictwa w poszczególnych rodzajach kształcenia (specjalizacje, kursy) bez kształcenia na studiach drugiego stopnia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej Uczelni.