Rekrutacja na kurs Specjalizacje i kursy / Kursy

 Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA
NA KURS

Witaj!

Niniejszy system przeprowadzi Cię przez internetowy proces rejestracji kandydatów na studia w naszej uczelni. 
Zanim rozpoczniesz proces rejestracji przygotuj:

  • dowód osobisty
  • dyplom / świadectwo ukończenia medycznej szkoły zawodowej
  • dyplom ukończenia specjalizacji pielęgniarskiej/położniczej (jeżeli posiadasz)
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (jeżeli posiadasz)
  • dyplom ukończenia studiów II stopnia (jeżeli posiadasz)

Pamiętaj,  że w terminie podanym w zakładce Terminy na stronie  http://www.wsnsrs.edu.pl należy złożyć w dziekanacie określone dokumenty, a przy składaniu dokumentów w formie kserokopii należy przedstawić oryginały do wglądu!

 

Dane osobowe

Dane adresowe

Kontakt

Języki obce

Znajomość języka angielskiego:

Studia

Forma studiów:

Kierunek i stopień studiów

Pielęgniarstwo:
Położnictwo
Zarządzanie
Terapia zajęciowa

Świadectwo maturalne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych