Opłaty Specjalizacje i kursy / Kursy

Kursy: Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Część Przeznaczenie Opłata
Cześć pierwsza kursu dla pielęgniarek i położnych legitymujących się dyplomem studiów drugiego stopnia lub dla pielęgniarek legitymujących się dyplomem specjalisty jednorazowa opłata - 450 zł
Cześć druga kursu dla pielęgniarek i położnych legitymujących się co najmniej dyplomem studiów pierwszego stopnia lub dla pielęgniarek legitymujących się dyplomem specjalisty jednorazowa opłata - 350 zł

Opłaty wnosi się w kasie uczelni.