Kursy Specjalizacje i kursy / Kursy

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept.
Kurs w części zajęć teoretycznych prowadzony będzie w cyklu 5-6 zjazdów w soboty lub niedziele.

Kurs składa się z dwóch części:
Część pierwsza kursu w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających:

  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

lub

  • posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

obejmuje 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych tzw. staży w placówkach poz.

 

Część druga kursu w zakresie wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających:

  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

lub

  • posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych tzw. staży w placówkach poz.

 

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w blokach:

  • Blok 1 obejmujący zagadnienia dotyczące zasad stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi – prowadzony będzie przez farmakologa i lekarza rodzinnego
  • Blok 2 obejmujący zagadnienia związane z wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego – prowadzony będzie przez lekarza rodzinnego
  • Blok 3 obejmujący zagadnienia związane z zasadami i trybem wystawiania recept – prowadzony będzie przez farmaceutę
  • Blok 4 obejmujący zagadnienia związane z aspektami prawnymi i odpowiedzialnością zawodową prowadzony będzie przez prawnika

Osoby zainteresowane podjęciem kursu proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz Rekrutacja na kurs znajdujący się po lewej stronie.