Opłaty związane z przyjęciem na studia Położnictwo / Studia Zawodowe

Rodzaj opłaty Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata wpisowa x x 200 x
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia x x 85 x

 

Opłaty za usługi edukacyjne związane ze studiami zawarte są w zakładce Studia i studenci > Opłaty > Kierunek: Pielęgniarstwo.