Położnictwo Rekrutacja

W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na kierunek położnictwo nie będzie prowadzona.