Terminy Pielęgniarstwo / Studia I stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2019r. prowadzona jest do dnia 31 sierpnia 2019r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania. Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.