Dokumenty Pielęgniarstwo / Studia I stopnia dla położnych

Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Podanie

Rekrutacja pielegniarstwo polozna stopnia I podanie (pdf, 133.13 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja pielegniarstwo polozna stopnia I ankieta (pdf, 40.04 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis dyplomu studiów zawodowych/studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo

5. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

6. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku 

Rekrutacja pielegniarstwo polozna stopnia I skierowanie (pdf, 41.96 kb)

 

8. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

9. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.