Pielęgniarstwo

Załącznik do Uchwały nr 1/2020
Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 22.05.2020r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022

 §1

 1. Rekrutacja na studia na poziomie
  1. studiów pierwszego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
   1. posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
    na poziomie studiów pierwszego stopnia
   2. posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia
  2. studiów zawodowych przeprowadzona zostanie na podstawie:
   1. posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
    na poziomie studiów pierwszego stopnia
   2. posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia
  3.  studiów drugiego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
   1. posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
    na poziomie studiów drugiego stopnia
   2. posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia
 1. Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia:
  1. prowadzone będą:
   1. w formie studiów stacjonarnych
   2. w cyklu 7 semestrów w systemie weekendowym organizowanym jako:
    • sesje zjazdowe w siedzibie uczelni w piątek od godz. 16:00,
     sobota – niedziela od godz. 8:30,
    • zajęcia praktyczne w podmiotach leczniczych w wybrany dzień lub dni tygodnia,
    • praktyki zawodowe w okresie przerwy miedzy semestralnej lub w okresie wakacji letnich;
   3. są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
   4. wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
   5. kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
   6. uruchomione zostaną, jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 40 osób;
   7. rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021r
   8. rekrutacja kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości rozpoczyna się 1 czerwca 2021r. i kończy 11 września 2021r;
 1. Studia zawodowe jako studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)
  1. prowadzone będą:
   1. w formie studiów niestacjonarnych;
   2. w cyklu 2 semestrów w systemie weekendowym jako:
    • sesje zjazdowe dla:
     • Ścieżki A organizowane w soboty i niedziele od godz. 8:30,
     • Ścieżki C organizowane w piątki od godz. 16:00 oraz soboty i niedziele od godz. 8:30,
    • praktyki zawodowe w okresie dydaktycznym semestru lub w okresie przerwy miedzy semestralnej i wakacji letnich;
   3. są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
   4. wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;
   5. kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
   6. uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów dla obu ścieżek łącznie będzie nie mniejsza niż 40 osób;
   7. absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia;
   8. rozpoczynają się 1 października 2021 r. oraz 1 marca 2022 r.;
   9. rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2021r. rozpoczyna się 1 czerwca 2021r. i kończy 11 września 2021r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2022r. rozpoczyna się 4 stycznia 2022r. i kończy 12 lutego 2022r.
 1. Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia:
  1. prowadzone będą:
   1. w formie studiów stacjonarnych;
   2. w cyklu 4 semestrów w systemie weekendowym organizowanym jako:
    • sesje zjazdowe w siedzibie uczelni w soboty i niedziele od godz. 8:30,
    • praktyki zawodowe w okresie dydaktycznym semestru lub w okresie przerwy miedzy semestralnej i wakacji letnich;
   3. są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
   4. wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów wyższych, w tym dyplomem:
    • studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
    • studiów zawodowych jako studiów pierwszego stopnia określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
   5. kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
   6. uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 40 osób;
   7. rokakademicki rozpoczyna się 1 października 2021r. oraz 1 marca 2022r.
   8. rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2021r. rozpoczyna się 1 czerwca 2021r. i kończy 11 września 2021r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2022r. rozpoczyna się 4 stycznia 2022r. i kończy 12 lutego 2022r.