Technik CSM

Oferta pracy

 

Stanowisko: Technik Symulacji Medycznej

Miejsce zatrudnienia: Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Data zatrudnienia: 1 wrzesień 2020r.

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu z możliwością przekształcenia zatrudnienia w etat od dnia 1 marca 2021r.

Czas  

Rekomendowane kwalifikacje:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane wykształcenie medyczne lub pokrewne lub informatyczne;
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata;
 • Umiejętność obsługi urządzeń medycznych;
 • Umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office ), baz danych oraz urządzeń biurowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji / instrukcji obsługi wyposażenia.

Atuty:

 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne;
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Rzetelność , sumienność i pozytywne nastawienie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

Do obowiązków technika będzie należała obsługa techniczna zadań CSM, w tym w szczególności:

 1. Na etapie organizacji CSM uczestniczenie w przygotowaniu programu wyposażenia, realizacji zakupów, odbiorów i szkoleń związanych  z obsługą symulatorów, fantomów, trenażerów i aparatury medycznej.
 2. Po włączeniu CSM do procesu dydaktycznego:
 3. przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 4. ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 5. nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, trenażerów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 6. stała dbałość o wyposażenie WCSM;
 7. obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 8. wsparcie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia symulacyjne wysokiej wierności w przygotowaniu scenariuszy tych zajęć oraz wsparcie techniczne w trakcie zajęć;
 9. koordynacja harmonogramu zajęć pod względem dostępności pracowni;
 10. zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie z motywacją.
 2. Kwestionariusz osobowy (CV) obejmujący co najmniej następujące informacje:
  • Imię i nazwisko
  • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
  • Adres
  • Numer PESEL
  • Oddział NFZ
  • Wykształcenie
  • Dotychczasowy przebieg zatrudnienia.
 1. Informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).
 2. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Termin składania podań: 31.07.2020r.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Załączniki:

Oferta pracy na stanowisku technika CSM (pdf, 160.82 kb)
Zalacznik Informacja o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 127.74 kb)