Założyciel

Na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2001r., pozwolenie na utworzenie uczelni niepaństwowej otrzymała Spółka z o.o. działająca pod firmą Niepubliczna Wyższa Szkoła Handlowa Spółka z o.o.

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 czerwca 2004r. pozwolenie na utworzenie uczelni zostało na wniosek Spółki z o.o. przeniesione na rzecz jej prezesa Pani prof. dr hab. Urszuli Gros, która kierowała organizacją uczelni i pełni od początku jej działalności funkcję Rektora Uczelni.

W związku z przyjęciem nowej misji uczelni, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2008 r. pozwolenie na utworzenie uczelni zostało przeniesione na rzecz Agencji Rynku Usług Zdrowotnych i Edukacyjnych z siedzibą w Katowicach.