Jednostki Wydziału Opieki Zdrowotnej

 1. Katedra Pielęgniarstwa
  • Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Środowiskowego
 2. Katedra Położnictwa
  • Zakład Propedeutyki Położnictwa
  • Zakład Zdrowia Kobiety
 3. Zakład Podstawowych Nauk Medycznych
 4. Zakład Nauk Humanistycznych