Współpraca międzynarodowa

Rektor i Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej podpisali 27 września 2007 roku Umowę współpracy w zakresie edukacji i badań naukowych z Przewodniczącym i Dyrektorem Instytutu oraz Wiceprzewodniczącym Indian Institute of Finance w New Delhi (Republika Indii).

Indian Institute of Finance w New Delhi jest renomowaną autonomiczną instytucją edukacyjną, założoną w 1987 roku zajmującą się edukacją, promocją i badaniami naukowymi w dziedzinie finansów.

Nasza współpraca, zgodnie z zawartą umową, będzie dotyczyć organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, w tym organizacji seminariów, konferencji i spotkań akademickich oraz promocji wymiany nauczycieli akademickich i studentów.

W dniu 4 grudnia 2010 roku Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej podpisał porozumienie w sprawie podjęcia współpracy z Prezesem Stowarzyszenia MediPrevent w Paryżu (Francja).

Stowarzyszenie MediPrevent jest wiodącą na rynku europejskim organizacją wdrażającą nowoczesne standardy medycyny zapobiegawczej.

Nasza współpraca, zgodnie z zawartym porozumieniem, będzie dotyczyć nowoczesnej medycyny zapobiegawczej, w tym w zakresie Klinicznej Biologii Stosowanej wykorzystywanej dla celów rokowania w ramach zindywidualizowanej profilaktyki.