Rektor

dr n. med. Dariusz Luboń

Doktor nauk medycznych – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii legitymujący się przygotowaniem i doświadczeniem w zarządzaniu ochroną zdrowia i organizacją systemu edukacji na jej potrzeby. W latach 1988 - 2009 związany był z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w którym w latach 2001 -2009 kierował zakładem dydaktycznym prowadzącym specjalistyczne kształcenie pielęgniarek.

W latach 1991 – 1996 Senior Medical Officer w Phila- delphia Hospitalw Dennilton i 2 Military Hospital Wynberg w Kapsztadzie. Przez wiele lat łączył pracę lekarsko – dydaktyczną z pracą menedżera zarządzania ochroną zdrowia, specjalizującego się w jej organizacji, analizach i prognozach na potrzeby inwestycyjne. Jest autorem szeregu publikacji związanych z specjalizacją lekarską, kształceniem pielęgniarek oraz zarządzaniem
w ochronie zdrowia. Posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Wiceprezes Zarządu ARUZE Spółka z o.o. która w 2008r. przejęła uprawnienia Założyciela Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.