Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS

Doktor nauk medycznych – specjalista w zakresie medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i reanimacji legitymująca się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi w zakresie związanym z medycyną paliatywną wyrażonymi upowszechnianiem w różnych formach znaczenia i roli ruchu hospicyjnego i specjalistycznej opieki paliatywnej, kształceniem studentów medycyny i pielęgniarstwa, w tym jako promotor szeregu prac licencjackich i magisterskich, wolontariuszy, seminarzystów i kapelanów  oraz czynnych zawodowo lekarzy, w tym jako kierownik specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej   i pielęgniarek.  Inicjatorka tworzenia hospicjów i prekursorka tworzenia  Poradni Leczenia Bólu.  

W latach 1971 - 2009 związana była z Śląskim Uniwersytetem Medycznym jako nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy i pielęgniarek, a także jako lekarz specjalista anestezjologii i reanimacji do 1975 roku w Klinice Torakochirurgii Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu,  a następnie w Zakładzie Anestezjologii  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu, w którym w 2001r. utworzyła i kierowała pierwszą na śląsku Poradnią Leczenia Bólu.

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska od 2014r. związana jest zawodowo jako nauczyciel akademicki z Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe dr n. med. Jadwiga Pyszkowska wykorzystała jako wieloletni konsultant  regionalny, a następnie wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej  województwa śląskiego i opolskiego, a także wielu towarzystw naukowych i ruchów społecznych, w tym jako współzałożyciel, sekretarz, wieloletni prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, współzałożyciel i członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Opieki i wielu innych oraz jako współzałożyciel i członek Ogólnopolskiego Ruchu Hospicyjnego, sekretarz i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Opieki Paliatywnej  i Hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia, przewodnicząca Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. akredytacji w medycynie paliatywnej oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Dr n.med. Jadwiga Pyszkowska jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych  czasopismach.

W uznaniu zasług zawodowych dr n. med. Jadwiga Pyszkowska odznaczona została Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.