Kanclerz

Adam Sałaniewski

Menedżer szkolnictwa wyższego i służby zdrowia legitymujący  się  wieloletnim  doświadczeniem w zarządzaniu  wyższym szkolnictwem medycznym i zakładami opieki zdrowotnej. W latach 1976 – 2005 był związany z Śląskim Uniwersytetem Medycznym jako jego dyrektor i kanclerz, a także czasowo jako dyrektor Szpitala Klinicznego w Zabrzu i Prezes Akademickiego Centrum  Medycznego S. A. Zakładał, nadzorował i kierował działalnością szeregu podmiotów prawa, takich jak spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. W latach 1994 – 1999 ekspert Ministra Zdrowia  ds. zagranicznych programów  pomocy i przekształceń szpitali klinicznych. Jest autorem wielu publikacji związanych z organizacją służby zdrowia i koncepcji jej zmian systemowych oraz rozwojem systemów edukacyjnych na potrzeby zarządzania służbą zdrowia. Posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Prezes Zarządu ARUZE Spółka z o.o. która w 2008r. przejęła uprawnienia Założyciela Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.