Atuty

 Misja

 • Obszary aktywności uczelni określone misją
 • Wsparcie władz miasta Ruda Śląska udzielane uczelni dla realizacji misji

 

Nauczyciele

 • Kadra nauczycieli akademickich złożona z wybitnych dydaktyków, naukowców i praktyków otwartych na wprowadzanie w życie zawodowe i pomoc w urzeczywistnianiu zawodowych marzeń i aspiracji

 

Studia

 • Przygotowywanie do studiowania i uczenia się
 • Profesjonalne wyposażenie pracowni umiejętności zawodowych
 • Poszerzony zakres nauczania języków obcych i umiejętności komputerowych
 • Standardy doboru jednostek kształcenia praktycznego
 • Organizacja dostosowana do kształcenia studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

 

Zawód

 • Kształcenie w zawodach „jutra” dla których otwarty jest polski i europejski rynek pracy
 • Kształcenie na studiach niestacjonarnych w zawodach regulowanych w wymiarze godzin zapewniającym międzynarodową uznawalność kwalifikacji

 

Jakość

 • Standardy zapewniania i monitoringu jakości kształcenia
 • Obiektywizacja pomiarów dydaktycznych
 • Determinacja w realizacji celów określonych misją

 

Życie studenckie

 • Warunki dla uczestniczenia przez cały okres studiów w różnych formach zajęć sportowych
 • Warunki dla aktywności kulturalnej przez cały okres studiów
 • Szeroki dostęp do samorealizacji w aktywności społecznej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

 

Warunki studiowania

 • Studia w mieście szans młodego pokolenia zlokalizowanym w centrum związku metropolitalnego miast śląskich - Silesia
 • Dogodny dojazd do uczelni ze wszystkich stron województwa śląskiego
 • Tanie kwatery prywatne w klimacie rodzinnych domów śląskich