Akredytacja kierunku Zarządzanie

Polska Komisja Akredytacyjna wydała Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 994/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011r. pozytywną ocenę kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia i akredytację do kształcenia na tym kierunku na okres sześciu lat.