Akredytacja kierunku Położnictwo

Uchwałą Nr 2/5/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2008 r. Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej uzyskał pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2008 r., Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę nr 20/II/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 25/II/2008, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: położnictwo na okres 3 lat.

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę nr 25/III/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 24/III/2011 z dnia 26 pażdziernika 2011 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: położnictwo na okres 3 lat.