Akredytacja kierunku Pielęgniarstwo

Uchwałą Nr 1/5/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2008 r., Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej uzyskał pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2008 r., Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę nr 16/II/2008 z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 21/II/2008, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 3 lat.

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę nr 24/III/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 23/III/2011 z dnia 26 października 2011 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 3 lat.

Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 446/2013 Prezydium PKA z dnia 4 lipca 2013r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej o nadanie Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013r r., Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 43/IV/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 4 lat.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 38/V/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 3 lat.