Biuro Kadr i Płac Godziny urzędowania

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41- 704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18

Ewa Olszowska
tel. 32 248 12 92
tel. 32 240 71 10 wewn. 30

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.30
W okresie wakacji letnich (16 lipiec - 16 wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.