Zarządzanie firmą Zarządzanie

Celem procesu kształcenia w specjalności zarządzanie firmą jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie  umiejętności  praktycznych  w  zakresie zarządzania,  organizacji, marketingu i finansów pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie.

Absolwent zna strukturę i funkcję przedsiębiorstwa krajowych oraz  zagranicznych, potrafi przygotować i ocenić zasadnicze projekty z zakresu marketingu, promocji, organizacji sprzedaży, finansów, ubezpieczeń, podatków, rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent zna zasady zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem konkurencji, potrafi przygotować i oszacować biznes plan i zna zasady ewaluacji pozycji firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Poza zdobyciem specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. zarządzania, marketingu, rachunkowości, zarządzania jakością, metod zarządzania kadrami, technik informatycznych stosowanych w zarządzaniu, program kształcenia wzbogacony jest o wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji oraz funduszy UE.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji, marketingu i finansów pozwalające na samozatrudnienie lub podjęcie zatrudnienia w instytucjach publicznych, samorządowych i prywatnych. W ramach specjalności nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego działania – samodzielnego jak i w zespole.