Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie

Celem procesu kształcenia na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji rządowej i samorządowej oraz służbach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa obywateli i podmiotów życia społeczno-gospodarczego.

Osiągniecie tego celu jest realizowane poprzez dostarczenie studentom poza wiedzą kierunkową z zakresu nauk o zarządzaniu, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk związanych z zagadnieniami dowodzenia i przywództwa, zarządzania kryzysowego i zarysu wiedzy dotyczącej najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, przestępczość zorganizowana, przestępstwa ekonomiczne) oraz patologii i zagrożeń społecznych. Absolwent posiada umiejętności i kompetencje wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej jako menedżer lub przywódca średnigo stopnia zarządzania w strukturach i formacjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Poza zdobyciem specjalistycznej wiedzy dotyczącej działań operacyjnych, zwalczania przestępczości, prawa karnego i procesowego, technik interwencyjnych oraz bezpieczeństwa gospodarczego, ruchu drogowego czy imprez masowych program wzbogacony jest o strzelectwo sportowe i medycynę ratunkową w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Absolwenci kierunku zarządzanie – specjalności zarządzanie bezpieczeństwem będą przygotowani do podjęcia pracy jako:

  • pracownik administracji rządowej oraz samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem powszechnym, a także w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
  • pracownik cywilny służb mundurowych, kandydat do służb mundurowych w takich resortach jak Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Śledcze, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna
  • menedżer bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego
  • pracownik agencji detektywistycznych oraz wywiadowi gospodarczych
  • ekspert i doradca podmiotów gospodarczych z zakresu przestępczości ekonomicznej; nieuczciwej konkurencji; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.