Zarządzanie bezpieczeństwem Studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych – Zarządzanie bezpieczeństwem jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obron- nością i bezpieczeństwem powszechnym, a także w rządowych i samorządowych insty- tucjach zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności;
 • pracownik cywilny służb mundurowych,  kandydat do służb mundurowych w takich resortach jak Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Śledcze, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna;
 • menedżer bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego;
 • pracownik agencji detektywistycznych oraz wywiadowi gospodarczych;
 • ekspert i doradca podmiotów gospodarczych  z zakresu przestępczości ekonomicznej; nieuczciwej konkurencji; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

W ramach studiów słuchacz uzyskuje się uprawnienia z zakresu:

 • strzelectwa sportowego
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych;
 • studia trwają 2 semestry po 90 godzin zajęć w semestrze;
 • program kształcenia obejmuje treści kształcenia realizowane w ramach indywidualnej pracy słuchaczy;
 • studia są płatne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się co najmniej dyplomem studiów pierwszego stopnia;
 • kwalifikacja na studia prowadzona będzie poprzez rejestrację elektroniczną;
 • studia uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie niemniejsza niż 40 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października;
 • podstawowym cyklem kształcenia jest cykl weekendowy;
 • istnieje możliwość prowadzenia studiów w cyklu tygodniowym, jeżeli zostanie on wybrany przez co najmniej 40 kandydatów;
 • studia prowadzone w cyklu weekendowym zorganizowane będą w cyklu 6 sesji sobotnio-niedzielnych w semestrze;
 • studia prowadzone w cyklu tygodniowym zorganizowane będą w cyklu 2 sesji tygodniowych w semestrze od poniedziałku do piątku.
 • studia kończy przedstawienie pracy, której celem jest praktyczne rozwiązanie problemu organizacyjnego związanego z wybranym obszarem bezpieczeństwa.