Studia zawodowe Położnictwo

Dostępność

Studia zawodowe są formą studiów pierwszego stopnia dostępną dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu położnej.

Uczelnia prowadzi studia zawodowe:

  • dla położnych posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuletnich medycznych szkół zawodowych w cyklu 2 semestrów, tzw. ścieżka "B"

 

Forma studiów

Studia zawodowe na kierunku położnictwo prowadzone są wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych organizowanych w cyklu zjazdów weekendowych lub tygodniowych.

 

Praktyki

Studenci studiów  zawodowych  na kierunku położnictwo zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych potwierdzających określone umiejętności położnicze oraz pielęgniarskie.

Studenci legitymujący się:

  • praktyką zawodową na oddziałach szpitalnych
  • ukończoną specjalizacją w dziedzinach położnictwa i pielęgniarstwa
  • ukończonymi kursami kwalifikacyjnymi w dziedzinach położnictwa i pielęgniarstwa mają możliwość zaliczenia części wymiaru praktyk zawodowych.

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy obejmuje egzamin zawodowy, na który sklada się:

  • egzamin praktyczny
  • egzamin teoretyczny
oraz:
  • obrona pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata położnictwa, a prawo wykonywania zawodu położnej łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

 

Standard kształcenia