Studia pierwszego stopnia Położnictwo

Forma studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo prowadzone są wyłącznie jako studia stacjonarne trwające 6 semestrów.

 

Praktyki

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 11-stu rodzajów praktyk zawodowych w łącznej liczbie 1200 godzin, co stanowi 30 tygodni praktyk.

Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich.

W ramach praktyk studenci  doskonalą  umiejętności  położnicze oraz  pielęgniarskie nabyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych w  Pracowni  Umiejętności  Położniczych  i  Pielęgniarskich oraz w trakcie zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię w podmiotach leczniczych.

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku położnictwo obejmuje:

  • egzamin praktyczny
  • egzamin teoretyczny
  • obronę pracy dyplomowej

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata położnictwa, a prawo wykonywania zawodu położnej łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 4 720 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

 

Program nauczania

 

Program praktyk 

 

Standard kształcenia