Studia II stopnia Kierunki / Pielęgniarstwo

Forma studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne trwające 4 semestry.
Proces kształcenia zorganizowany jest na studiach:

  • stacjonarnych w formie zajęć zorganizowanych w ramach semestru w 12 blokach zajęć tygodniowych (poniedziałek – piątek)
  • niestacjonarnych w formie zajęć zorganizowanych w ramach semestru:
    • dla cyklu weekendowego średnio semestralnie w  10 sesjach weekendowych (sobota – niedziela + wybrane piątki w godzinach 16:00-20:30)
    • dla cyklu tygodniowego średnio semestralnie w 4 sesjach tygodniowych (poniedziałek – sobota)

 

Praktyki

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 4 rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznym wymiarze 480 godzin, co stanowi 12 tygodni praktyk. Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, z którymi uczelnia podpisała umowy. W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności i kompetencje pielęgniarskie nabyte w trakcie zajęć praktycznych.


Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia obejmuje:

  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia
  • obronę pracy magisterskiej

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 1 300 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 120 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiow Pielegniarstwo II stopen (pdf, 530.33 kb)

Program kształcenia

Program ksztalcenia II (zip, 6.56 Mb)

Program praktyk

 

Standard kształcenia

Standard ksztalcenia pielegniarstwo stopnia 2 (pdf, 85.77 kb)