Studia pierwszego stopnia Pielęgniarstwo

Forma studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są wyłącznie jako studia stacjonarne trwające 7 semestrów.

 

Praktyki

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 12-stu rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznej liczbie 1200 godzin, co stanowi 30 tygodni praktyk. Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich. W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności pielęgniarskie nabyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich i w trakcie zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię w podmiotach leczniczych.

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo obejmuje:

  • egzamin praktyczny
  • egzamin teoretyczny
  • obronę pracy dyplomowej

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 4 720 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiow Pielegniarstwo I stopien (pdf, 991.24 kb)

Program kształcenia

Program ksztalcenia (zip, 10.93 Mb)

Program praktyk

 

Standard kształcenia

Standard ksztalcenia pielegniarstwo stopnia 1 (pdf, 104.13 kb)