Zmiana na stanowisku Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Założyciel Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ma zaszczyt poinformować, że z dniem 1 października 2020r. Rektorem Uczelni została

Pani dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

Założyciel Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w imieniu całej społeczności uczelni składa tą drogą wyrazy serdecznego podziękowania wieloletniemu Rektorowi Panu

dr n. med. Dariuszowi Luboniowi

pod którego kierownictwem uczelnia zmieniła profil kształcenia na kształcenie w zawodach medycznych.

 

Więcej o Pani Rektor można przeczytać pod linkiem: Rektor WSNS