Zakończona rekrutacja

Dziekan Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że z dniem 22 września zamyka rekrutację na studia, na semestr zimowy 2017/2018 na kierunku pielęgniarstwo.

Wszystkie zgłoszenia które napłyną po dniu 22 września zostaną uwzględnione przy kolejnym naborze na studia.