ZAJĘCIA 09 GRUDNIA

Zajecia 09 grudnia odbędą się według wcześniej zaplanowanych harmonogramów na ten dzień.